ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Сайт , розташований за адресою – https://managementbureau.com.ua може отримати від Користувачів під час використання сайту та предметів продажу та послуг.

Наш адрес сайта: https://managementbureau.com.ua.

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни

1.1.1. «Адміністрація сайту – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Сайту , які організовують та здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними .

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано
визначеної або фізичної особи (суб’єкта персональних даних).
1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій),
що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з
персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ),
знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або
іншою особою, що отримала доступ до персональних даних. Вимога не допускати їх поширення без
згоди суб’єкта персональних даних чи наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту Сайту компанії» – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу
Інтернет та використовує Сайт.
1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на
комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в
HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за
протоколом IP.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та
умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити
використання сайту.
2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту, який не контролює та не несе
відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення на придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються
Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті у розділі про реєстрацію та включають наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);
3.2.4. адреса доставки Товару;
3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних
блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (“піксель”):
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину,
які потребують авторизації.
3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація
використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, контролю законності проведених фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена ​​вище (історія покупок, використовувані
браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню,
за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та (або)
укладання Договору.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо користувач дав згоду на створення
облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Користувачем.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інші відомості від імені компаніі або від імені партнерів.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, організаціям виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного
або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою чи розголошенням персональних даних Користувача.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом компанії.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації у таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, крім п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації у існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення
недостовірних персональних даних чи неправомірних дій.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2.
цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала громадським надбанням до втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
7.2.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.